Praktijktips

  • Jongens hebben in het algemeen meer moeite met lezen en taal. Er zijn goede ervaringen opgedaan met andere kinderboeken voor jongens. Als die boeken over avontuur, strijders, gevechten of geesten gaan, vinden jongens deze interessanter. Dat geldt ook voor stripverhalen, comics en boeken over sport.
  • Spreek hoge verwachtingen uit over de slaagkansen en de mogelijkheden van leerlingen, zowel in woord als in gebaar en lichaamstaal.
  • Maak samen met de leerlingen individuele successen zichtbaar, bijvoorbeeld op een permanent wandbord met post-it-stickers
  • Vertel een persoonlijke, positieve anekdote in relatie tot het onderwerp dat aan de orde is.
  • Knoop bij bestaande ‘verbindingen’ aan. Dat staat al heel lang bekend als het mobiliseren van voorkennis.
  • Help de leerlingen hun opgedane nieuwe ervaringen te structureren (= verbindingen te maken), of die leerervaringen nu uit aangeboden leerstof of uit ontdekkend en onderzoekend leren komen. In de leerpsychologie heet dit al decennia lang scaffolding: met bijvoorbeeld grafische vormgevers als tabellen, schema’s en mindmaps.
  • Oefen met de leerlingen essentiële leerinhouden. Blijf essenties van de leerstof en de ervaringen herhalen, want dan worden de neurale wegen tot snelwegen. Dat vraagt om doorgaande leerlijnen van basisschool tot hoger onderwijs.
  • Laat leerlingen veel levensechte ervaringen opdoen met het gebruik van meer zintuigen en met emotionele lading erin. Dat raakt hen en is later beter te herinneren.

Welkom bij Breinbewust Onderwijs

Breinleren

Leren vindt overal en altijd plaats. Scholen en universiteiten zijn natuurlijk van ouds bekende plaatsen waar het leren dagelijkse kost is. Maar mensen, klein en groot, leren ook veel uit eigen ervaringen thuis en op het werk. In allerlei publieke en private instellingen en in bedrijven leren mensen ook. Soms is dat gepland en georganiseerd. Vaak is het spontaan en onverwacht.

Breinbewust leren houdt in dat men relevante gegevens uit hersenonderzoek gebruikt in allerlei georganiseerde leerprocessen, waar dan ook.

In het onderwijs kan kennis over de werking van de menselijke hersenen onder meer gebruikt worden bij
- leerplan-, c.q. curriculumontwikkeling;
- ontwerpen van onderwijs en leergangen of cursussen;
- instructie geven over leerstof;
- leer- en studiebegeleiding;
- stagebegeleiding en coaching;
Doel is steeds breinbewust onderwijs te ontwikkelen. Naast die term komen min of meer verwante begrippen voor: breinleren, hersenwerk, neurodidactiek, brain based teaching en brain based learning.

Brein en leiderschap

In bedrijven en instellingen is kennis over de werking van de menselijke hersenen onder meer nuttig bij:
- opzetten en uitvoeren van bedrijfsopleidingen;
- de ontwikkeling van leiderschap;
- gedragsverandering bij medewerkers;
- inwerken van nieuwe medewerkers.
Doel is steeds breinbewust leidinggeven te ontwikkelen. Naast die term komen min of meer verwante begrippen voor: brein in bedrijf; brein en gedragsverandering.

Vreugdenhil Onderwijsontwikkeling heeft inmiddels ruime ervaring met het presenteren van breinbewust onderwijs en leidinggeven voor uiteenlopende groepen.