Home

Publicaties

Kees Vreugdenhil publiceerde meer dan 100 artikelen over onderwijs in vijftien Nederlandse en internationale tijdschriften. Hij is tevens de (co)auteur van diverse boeken voor de lerarenopleiding. Hieronder drie publicaties waarin hij onder meer over breinbewust onderwijs schreef:

  • Kees Vreugdenhil (2014). Breinkennis voor opvoeding en onderwijs. Groningen: Noordhoff 

In negen hoofdstukken geeft de auteur de belangrijkste inzichten uit hedendaags hersenonderzoek weer. Dan gaat het bijvoorbeeld over het emotionele en het sociale brein, over denken en leren in de prefrontale cortex en over het geheugen. Bijzondere kenmerken van het puberbrein komen aan bod. Ook verschillen tussen meisjes en jongens krijgen aandacht. In elk hoofdstuk schetst de auteur met  voorbeelden mogelijke consequenties voor opvoeding en onderwijs. Zo krijgt de herseninformatie direct een plaats in het dagelijks handelen van opvoeders en leraren van kinderen en jeugdigen. Het boek is dan ook bedoeld voor ouders, leraren en studenten in de lerarenopleidingen.

     

Over de onderwerpen werkgeheugen, meisjes en jongens en opbrengstgericht werken uit het boek kan men ook in een elektronische omgeving modules volgen en een bijpassende training volgen. Zie http://www.nto-effekt.nl/e-learning 

                                    --------------------

  • Cees de Munnik en Kees Vreugdenhil (2007). Kennis over onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff
  • Vreugdenhil, Kees (2009). Wat we kunnen leren van de neurowetenschappen. Consequenties in de klas. In: didactief, Nr. 1+2, januari-februari 2009
 

Breinbewust moet je willen

Downloads

Breinbewust leren en leidinggeven

Er zullen heel wat leraren zijn die af en toe graag eens onder het schedeldak van een leerling zouden kijken. Leidinggevenden in bedrijven en instellingen zouden hetzelfde willen doen bij hun medewerkers. Gebeurt daar eigenlijk wel iets en zo ja, wat dan precies? Die behoefte zal in een klaslokaal, kantoor of werkplaats een droomwens blijven. In universiteiten is die droom inmiddels vervuld. Daar kijken neurowetenschappers met fMRI-scans steeds vaker onder het schedeldak van gezonde mensen. Die laten ze taken uitvoeren. Dat levert in hoog tempo gegevens op over hoe onze hersenen werken. Geleidelijk ontstaat daaruit inzicht dat ook belangrijk is voor onderwijs en leidinggeven.

Vreugdenhil Onderwijsontwikkeling bezit de kennis en ervaring om breinbewust leren in het onderwijs en in bedrijven en instellingen vorm te geven. Deze website laat zien hoe dat gebeurt. Zie ook Breinbewust leren.

Raadpleeg ook:www.denkstijlen.nl

Het puberbrein op school

De hersenen van pubers ondergaan grote veranderingen. De eerste tekenen van geslachtsrijping kondigen het aanbreken van de puberteit aan. Een bepaald hormoon wordt aangemaakt in de hypothalamus. Dit orgaantje ligt in het limbische deel van de hersenen, ook wel het emotionele brein genoemd. De hypothalamus regelt onze hormoonhuishouding en daarmee ook de levensnoodzakelijke processen in ons lichaam, zoals eten, drinken. sexuele driften, agressie, slaap en plezier. De extra aanmaak van hormonen in de hypothalamus geeft aan de omliggende omgeving schoksgewijs krachtige impulsen.

Lees meer… (pdf, 128Kb).

Het brein van meisjes en jongens

In de Verenigde Staten en Canada zijn de laatste tijd honderden scholen gesplitst in aparte meisjes- en jongensafdelingen. Dat gebeurde op grond van gegevens uit hersenonderzoek. Zijn die gegevens echt zo zwaarwegend, dat deze ingrijpende maatregel gewenst is? Wat valt er eigenlijk vanuit de neurowetenschappen te zeggen over verschillen tussen meisjes en jongens? Ontwikkelen ze anders? Leren ze anders? Moeten we hen op school gedifferentieerd benaderen? Over deze vragen gaat dit artikel.

Lees meer

Reflecteren en reflectieviveaus

Wat is reflectie in leerprocessen? Op die vraag zijn nogal wat verschillende antwoorden gegeven. Hier zal het antwoord gekoppeld zijn aan het gebruik van het schema 'Leren en ontwerpen' en daarmee aan constructivistisch leren. 

Lees meer… (pdf, 71Kb).