Home

Recente adviezen

Kees Vreugdenhil gaf inmiddels adviezen over de inpassing van breinbewust onderwijs in het beleid van de school:

  • aan diverse opleidingen in het hbo: van lerarenopleidingen tot technische, economische en sociaal-agogische opleidingen
  • aan basisscholen

 

Over snelwegen door je geheugen

Kwaliteitsaudits/Curriculum

Kwaliteitsaudits

Kees Vreugdenhil voert samen met Jaap Buitink kwaliteitsaudits uit in het onderwijs. Dr. ir. J. Buitink is oud-directeur van de Universitaire Lerarenopleiding in Groningen. Dr. C. Vreugdenhil is oud-directeur van het APS en oud-lector. Beiden voerden jarenlang visitaties uit voor de NVAO. Ze deden intussen ook verscheidene audits in het hbo. 

De audits omvatten meestal drie dagen: twee dagen op locatie en een halve dag voor resp. voorbereidende documentstudie en schrijven van het rapport. De audits richten zich meestal op het eindniveau van een opleiding. Daarbij komen toetsing, beoordeling en onderzoek vaak aan bod. Desgewenst vindt ook een onderzoek plaats naar de kwaliteit van het curriculum.

Curriculumvernieuwing

Kees Vreugdenhil geeft advies over het inpassen van breinbewust onderwijs in leerplannen/curricula. Het kan gaan om het aanpassen van bestaande leerplannen of het ontwerpen van een nieuw curriculum. Breinbewust onderwijs betekent een scherpere visie op leren en onderwijzen.

De relatie hersenonderzoek en onderwijs staat sterk in de belangstelling. Wat vaak intuitief gebeurt, krijgt nu een wetenschappelijk fundament. Bovendien levert hersenonderzoek verrassende inzichten op die vragen om aanpassing of verandering van het onderwijs.

De opbrengst van lezingen en workshops moet daarom verankerd worden in het onderwijsbeleid van een school. Leerplannen en curricula zijn er de gebruikelijke documenten voor. Bovendien ontstaat dan meestal aanleiding om het ipb-beleid aan te scherpen.

Reacties op uitgevoerde audits

"We waren erg blij met jullie bijdrage en ook de terugkoppeling heeft mensen veel energie opgeleverd. Iedereen heeft zin om met jullie aanbevelingen aan de slag te gaan. Geweldig!" (Birgit Pfeifer, LVO-BVE)

"Alle betrokkenen bij de audit hebben deze als positief ervaren. Er is waardering voor jullie scherpe blik. Die waardering geldt ook voor het formuleren van verbeterpunten en het waarderen van dat wat goed is. We voelen ons gekend in onze specifieke situatie met ons praktijkgerichte vak. De collega's vinden het mooi dat jullie naar de praktijklessen zijn gaan kijken." (Henk van der Palen, Calo Zwolle)

"Hartelijk bedankt voor dit mooie rapport. De aanbevelingen zijn prettig concreet, zodat wij daar echt iets aan hebben. Wij gaan er verder mee aan de slag!" (Ellie van der Geest, Pabo Leiden)

"We zijn zeer content met de wijze waarop jullie de audit hebben uitgevoerd en gaan gemotiveerd aan de slag met de aangereikte verbeterpunten." (Dr. Thomas Scheewe, PMT-BA en S&B Windesheim, Zwolle)

Reacties op curriculumadvisering

“Jij legt verbanden tussen de fysieke structuur en processen van de hersenen en het onderwijs via (onderzoeken uit) de functieleer/informatieverwerkingstheorieën. Ik denk een meer realistische en erg vruchtbare weg voor het onderwijs” (Driestar, Gouda)

“We kregen praktische aanbevelingen voor ons nieuwe curriculum” (Thomas More Hogeschool, Rotterdam)