Home

Recente workshops

Kees Vreugdenhil gaf inmiddels workshops over breinbewust onderwijs aan de volgende groepen:

 • docenten nascholing van SONedutraining
 • docenten van lerarenopleidingen
 • basisschoolteams en sbao-teams
 • schoolleiders basisonderwijs
 • docenten elektrotechniek hbo
 • leerkrachten van scholen met ‘natuurlijk leren’
 • docenten van vmbo-scholen
 • studieloopbaanbegeleiders
 • Gordontrainers
 • medewerkers NTO-Effekt
 • deelnemers Jenaplanconferentie
 • leden van samenwerkingsverbanden bao-sbao
 • medewerkers Duitse instellingen voor jeugdzorg
 • studenten pabo
 • 1e jaars studenten bouwkunde hbo
 • medewerkers Seminarium voor Orthopedagogiek
 • docenten bedrijfskunde hbo

 

Leer netwerken in je brein

Workshops

BreintrainingKees Vreugdenhil geeft workshops over hoe je resultaten van hersenonderzoek in het onderwijs kunt toepassen. Daarin kan hij een of  meer van de volgende onderwerpen praktisch aan de orde stellen:

 • grafische vormgevers bij instructie en leertaken
 • ontwerpen van breinbewust onderwijs
 • breinbewust leren met activerende werkvormen
 • breinbewust leren met emotie
 • breinbewust leren in een passende leeromgeving
 • breinbewust ervaringsleren
 • breinbewust samenwerkend leren

 Workshops worden als regel gegeven in combinatie met een interactief college over de bouw en de werking van het brein. Dan wordt duidelijk wat de meerwaarde is van breinbewust onderwijs.

Deelnemers aan workshops: “Ik denk dat dit één van de eerste keren in mijn carrière is dat een studiedag ook echt nieuwe inzichten verschaft.” “Ik zit nu tien jaar in het onderwijs en voor het eerst heb ik gezien hoe de hersenen werken.”

"Van jouw verhaal is de 10 minuten spanningsboog goed blijven hangen, maar ook structuur bieden en emotie inbrengen en onderwerpen die er toe doen: focus op de punten die er werkelijk toe doen. We hebben er zin in!"

"ik kreeg van mijn collega's veel positieve feedback over de workshop. Bedankt daarvoor. (Marco Hartman, Montessori College Arnhem)

Ïk heb de mensen gisteren gesproken en unaniem enthousiast over de bijeenkomst die je hebt verzorgd. Ze vonden het heel toegankelijk en hebben er enorm veel van opgestoken" (Henny van de Stel, SKOL-Academie)

"Bedankt nog voor je fijne en leerzame workshop. Veel collega's hebben dat ook zo ervaren. Ik heb veel enthousiasten reacties gehoord" (Betty Haarsma, ROC Regiocollege Zaandam)